VAM JE TO ZNANO?


V podjetju imamo negativno klimo

Želimo narediti korak naprej

Težko uvajamo spremembe

Želimo izboljšati procese ali prodajo

Slabo sodelujemo

Zaposleni niso dovolj motivirani